TRUCK CENTER FREDERIX is een jong, flexibel en competent bedrijf dat professionalisme, betrouwbaarheid, klantgerichtheid én kwaliteit hoog in het vaandel wil dragen.

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken verplichten we onszelf om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de strenge normen, eisen en verwachtingen van ISO 9001:2015.

Teneinde dit beleid op consistente en continue wijze te kunnen blijven ondersteunen, beroepen wij ons op waardevolle medewerkers die met de nodige kennis en ervaring steeds de beste dienstverlening nastreven. Door continue opleiding, coaching en doordachte evaluatie van onze mensen verzekeren wij ons ervan dat ze gemotiveerd blijven en dat we tegelijkertijd onze klanten op professionele wijze van dienst kunnen blijven zijn.

Door onze interne organisatie op te volgen en onze werking continu te verbeteren, willen we de standaard kwaliteit van onze dienstverlening steeds weer op een hoger niveau brengen, ten dienste van alle geïdentificeerde belanghebbende partijen.

Om tegemoet te komen aan de uitgesproken en niet-uitgesproken verwachtingen van onze klanten, de overheid, de maatschappij en andere belanghebbende partijen engageren we ons heel concreet op de volgende wijze :

  • We zijn ons zeer bewust van de risico’s en gevaren die onze activiteiten met zich meebrengen, en wij scheppen een kader om dit maximaal beheersbaar te houden;
  • Wij schikken ons steeds naar de geldende wet- en regelgeving opgelegd door de bevoegde autoriteiten, we houden rekening met eisen en verwachtingen van alle geïdentificeerde belanghebbende partijen en we respecteren de eisen van onze klanten en hun producten;
  • Als directie betrekken we al onze medewerkers in dit beleid door ze steeds te informeren en te motiveren om vooropgestelde kwaliteitsdoelstellingen in dit kader te behalen;
  • Wij evalueren onze activiteiten om opportuniteiten te identificeren en te implementeren met een continue verbetering tot gevolg;
  • Wij brengen zeer gedetailleerd in kaart hoé en in welke gevallen er intern én extern gecommuniceerd dient te worden m.b.t. het kwaliteitsmanagementsysteem.

Paal-Beringen, 1 september 2021